Oulujärven Melojat ry

Oulujärven Melojat on perustettu joulukuussa 2009. Seuran tarkoituksena on melontaharrastuksen sekä luonnossa liikkumisen kehittäminen ja lisääminen Oulujärven alueella. Painopisteenä seuran toiminnassa on retki-, virkistys- ja kuntomelonta, mutta seura on avoin kaikille melonnan alalajeille jäsenistön toivomusten mukaan. Toiminnassa korostetaan turvallista vesillä liikkumista sekä luonnon olosuhteiden ja ympäristön huomioon ottamista. Seura noudattaa Suomen melonta- ja soutuliiton antamia melonnan eettisiä ohjeita. Oulujärven Melojat järjestää melontatapahtumia ja harrastustoimintaa, leirejä, koulutusta ja tiedotusta. Seuran tukikohtana on Vaalan Sahanrannassa sijaitseva Oulujärven Melontakeskus, jonka toimintaan ja kehittämiseen seura osallistuu. Seura tekee aktiivista yhteistyötä muiden melontaa harrastavien seurojen ja niiden jäsenten kanssa.

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUKSEN ESITE TÄSTÄ LINKISTÄ


torstaimelonta_2.8.2012_honkinen_42.jpg
Kuva: Pirkko Pikkarainen

Yläpalkin kuva: Pirkko Pikkarainen