MELOEN OULUJÄRVELLÄ JA NUASJÄRVELLÄ

Oulujärvi, Kainuun Meri, on Suomen neljänneksi suurin järvi. Melominen aavalla Oulujärvellä saattaa monesta tuntua liiankin haasteelliselta. Viime vuosina kajakkimelonta on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti myös Oulujärven suurilla selillä. Melontaharrastusta on edesauttanut Oulujärven Melojat ry:n aktiivinen toiminta vuonna 2011 perustetussa Oulujärven Melontakeskuksessa Vaalan Sahanrannassa. Tämän lisäksi toimintaa on laajennettu Kajaanin suuntaan, missä Oulujärven Melojilla on käytössään Kuurnan melontatalli Kajaanijokisuussa, mistä tehdään retkiä Nuasjärvelle.

Oulujärvellä on kehitetty melontakulttuuria hankkeen ja seuran voimin. Vaalan kunnan ja Oulujärven Melojat ry:n yhteistyössä toteuttama, leader-rahoitteinen Oulujärven Melontakeskus-hanke päättyi 2012 lopussa, mutta toiminta ei suinkaan päättynyt hankkeen loputtua. Kajaanissa toimintaa kehitettiin yhteistyössä Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Ladun kanssa.

Järvimelonnan harrastajamäärä on edelleen kasvanut ja toiminta on jatkunut aktiivisena sekä Vaalassa että Kajaanissa. Myös Paltamossa on kehitteillä melontakeskushanke.

Hankkeiden avulla on saatu seuran käyttöön melontakalustoa, mikä mahdollistaa kurssien ja retkien sekä erilaisten tutustumistilaisuuksien järjestämisen. Myös vuonna 2009 perustetun Oulujärven Melojat ry:n jäsenmäärä on ollut parhaimmillaan noin 100 jäsentä.

Toiminnan jatkuvuus Oulujärven Melontakeskuksessa on turvattu Vaalan kunnan ja Oulujärven Melojat ry:n tekemällä sopimuksella, jonka mukaan seura vastaa keskuksen toiminnasta ja sai hallintaansa hankkeen aikana hankitun kaluston. Historiallinen Oulujoen uittomiljöö on täydellinen melontakeskuksen paikka, jossa melojien toiminnan sydämenä on hyvin varusteltu kanoottitalli. Siellä on tilaa sekä hankkeen aikana hankitulle kalustolle että seuran jäsenten omille kajakeille. Uiton kämppä saunoineen on myös melojien käytössä kurssien ja tapahtumien aikana. Melontakeskus voi toimia myös ohjelmapalveluyritysten tukikohtana. Kanoottitallilta on hyvä lähteä retkeilemään Oulujärven retkeilyalueen saariin tai suunnata alavirtaan Oulujoelle. Lähisaariin on rakennettu melontalaitureita helpottamaan rantautumista.

Kajaanissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kajaanin Ladun kanssa. Retkiä ja kursseja järjestetään molempien seurojen toimesta.

Oulujärven Melojien säännöllistä toimintaa Vaalassa ovat maanantai- ja torstaimelonnat, joita kesällä toteutetaan vuoroviikoin ja Kajaanissa keskiviikkoisin.

Lisäksi tehdään eripituisia retkiä Oulujärven retkeilyalueella sekä Kajaanissa Nuasjärvellä ja Oulujärvellä. Lisäksi järjestetään melonnan koulutusta sekä esitellään melontaa myös alueen matkailuyrityksissä ja markkinoidaan toimintaa eri tapahtumissa. Kesäisin pidetään melontakursseja ja turvallisuuskoulutusta. Talvisin harjoitellaan kajakin hallintaa Rokuan Healt&Span uimahallissa ja Kajaanin Kaukavedessä. Kaikilla retkillä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen ja myös pelastautumista harjoitellaan aktiivisesti.

Yhteistyö alueen ohjelmapalveluyritysten ja muiden melontaseurojen kanssa on aktiivista. Oulujärven melontakeskuksen yhtenä tavoitteena on myös tuoda harrastustoiminnan avulla alueen yrityksille uusia asiakkaita. Oulujärven melontakeskus on myös yksi Vaalan kunnan liikuntapaikoista, jota käytetään aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan ja nuorten aktivoimiseen hyvän harrastuksen pariin.

Mikäli haluat tulla kokeilemaan melontaa Oulujärvellä opastetusti ja turvallisesti, ota yhteyttä Oulujärven Melojiin.


Tiedustelut: Sinikka Rantalankila, 0400-855925
tai sinikka.rantalankila(at)vaala.fi