Tietosuojaseloste


Oulujärven Melojat ry pitää ylläjäsenrekisteriä, jossa yhdistyksen jäsenistä on toiminnan kannalta tarvittavat tiedot, jotka saamme henkilön liittyessä yhdistykseen. Haluamme, että jäsenillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa ja tarvittaessa myös poistua rekisteristä.

Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröidyn informointi

Oulujärven Melojat ry:n jäsenrekisteriseloste